Welkom

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale netwerken palliatieve zorg, het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van Amsterdam UMC en de onderwijsinstellingen in de regio. Het consortium wordt ondersteund door PZNL. Lees hier meer over het nationaal programma palliatieve zorg.
 

Palliatieve zorg en COVID-19

Informatie over palliatieve zorg aan patienten met COVID-19 besmetting vindt u hier: https://palliaweb.nl/corona