Welkom

Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland wil een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase voor iedereen binnen de regio mogelijk maken. Het Consortium Palliatieve Zorg Noord-Holland en Flevoland is een samenwerkingsverband tussen de 10 regionale netwerken palliatieve zorg, het expertisecentra palliatieve zorg van Amsterdamumc en het onderwijsknooppunt palliatieve zorg. Het consortium wordt ondersteund door Fibula. Lees meer. 

Palliatieve zorg en COVID-19

Informatie over palliatieve zorg aan patienten met COVID-19 besmetting vindt u hier: https://palliaweb.nl/corona

Direct naar...Projecten

Lees meer

 

Onderwijsknooppunt

Lees meer

Contact

Lees meer

Nieuws

Lees meer

 

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft als doel om de patiënt met een levensbedreigende ziekte en naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, maar ook voor de psychologische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of naasten kunnen voordoen.

Zorg vinden


Sociale kaart

Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio, kunt u contact opnemen met de coördinator van het lokale netwerk palliatieve zorg. Informatie over de netwerken vindt u hier.

Snel advies ontvangen

IKNL Consultatieteam palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland:

Dagelijks van 8-23 uur - in geval van nood ook 's nachts: 0900 202 17 45