Co-Live

 

Doelstelling

Het algemene doel van het Co-Live project is het begrijpen hoe familieleden en zorgverleners het overlijden van patiënten met en zonder COVID-19 hebben ervaren.

We hebben de volgende doelstellingen:

 • Inzicht krijgen in karakteristieken en belemmerende en bevorderende factoren van levenseinde zorg tijdens de COVID-19 pandemie, vanuit het perspectief van nabestaanden en zorg professionals.
 • Het beter begrijpen wat het afscheid nemen en het rouwen belemmert of faciliteert voor nabestaanden tijdens de COVID-19 pandemie. 
 • Inzicht krijgen in het voorkomen van gecompliceerde rouw van nabestaanden en geassocieerden factoren.
 • Het inzicht krijgen in het voorkomen van (verminderd) welzijn, (verlaagde) werktevredenheid en kenmerken van burn-out onder zorgprofessionals. 
 • Het samen met experts en andere stakeholders ontwikkelen van aanbevelingen en deze communiceren.

 

Waarom dit project?

De COVID-19 crisis heeft veel invloed op levenseinde zorg en dit kan serieuze gevolgen hebben voor de ervaringen van patiënten, naasten en zorgverleners rondom het overlijden van patiënten. Dit geldt voor zowel patiënten die het COVID-19 virus hebben, als patiënten die overlijden zonder het virus te hebben. Niet optimale levenseinde zorg kan ingrijpende individuele (fysieke, psychologische, sociale en spirituele) en maatschappelijke effecten op korte en lange termijn, voor zowel nabestaanden als zorgverleners. Het begrijpen van de complexiteit van de levenseinde zorg in tijden van crisis, en het maken en delen van aanbevelingen voor verbeteringen in deze zorg, zijn cruciaal om patiënten, naasten en zorgverleners te kunnen ondersteunen in het vervolg van de COVID-19 pandemie of andere crisissituaties.  

 

Resultaten

Dit project loopt van maart 2020 tot maart 2022. Gedurende deze periode zullen nabestaanden van patiënten en zorgverleners die betrokken waren bij het overlijden van een patiënt tijdens de Coronacrisis gevolgd worden aan de hand van vragenlijsten en verdiepende interviews. In het voorjaar hebben ruim 1000 zorgverleners en nabestaanden een eerste vragenlijst ingevuld. Met een deel van de respondenten zijn vervolgens verdiepende interviews gehouden. De vervolgvragenlijsten zullen worden verspreid in het najaar van 2020 en in 2021. 

 • De eerste resultaten van de eerste ronde zijn hier te vinden.
 • Dignity reflections based on experiences of end-of-life care during the first wave of the COVID-19 pandemic: A qualitative inquiry among bereaved relatives in the Netherlands (the CO-LIVE study). Scand J Caring Sci. 2021 Oct 9. doi: 10.1111/scs.13038
 • Dying in times of the coronavirus: An online survey among healthcare professionals about end-of-life care for patients dying with and without COVID-19 (the CO-LIVE study). Palliat Med. 2021 May;35(5):830-842. doi: 10.1177/02692163211003778. Epub 2021 Apr 7.

 

Samenwerkingspartners

Dit is een project van Stichting PALZON. In dit project werken samen:

 • Amsterdam UMC
 • ErasmusMC
 • Hogeschool Rotterdam
 • Universiteit voor Humanistiek
 • Patiënte federatie Nederland
 • KBO-PCOB

 

 

Financiele ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

logo_ZonMw_kleur_2018