Binnen het Consortium wordt samengewerkt in verschillende projecten en in het onderwijsknooppunt.

Onderwijsknooppunt Noord Holland en Flevoland

In het onderwijsknooppunt werken onderwijsinstellingen van alle niveaus samen met elkaar, met branche-opleiders en met de zorginstellingen. Lees hier meer.

Projecten

Er lopen verschillende verbeterprojecten binnen Consortium palliatieve zorg Noord-Holland en Flevoland. Het gaat hier om projecten die binnen het samenwerkingsverband van het Consortium zijn opgezet.

Kijk hier voor verdere informatie over de projecten.

Als u meer wilt weten over producten die ontwikkeld zijn, klik dan hier.