Bij- en nascholing

Binnen de Netwerken Palliatieve Zorg worden regelmatig trainingen aangeboden op het gebied van palliatieve zorg. Bijvoorbeeld de blended-learning basisscholing palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Sommige netwerken brengen een digitale nieuwsbrief uit, waarmee u makkelijk op de hoogte blijft van het scholingsaanbod in uw werkomgeving. 


Op de websites van VUmc-academieIKNL, en NHG vindt u ook informatie over scholingen en cursussen. Op Palliaweb staat een actueel overzicht van opleidingen, bijscholingen, trainingen en workshops over palliatieve zorg.

 

Ook op het gebied van onderwijs is er van alles gaande binnen het Consortium. Alle roc's en hogescholen in de consortiumregio zijn gemotiveerd om het palliatieve zorg onderwijs explicieter handen en voeten te geven. Lees hier meer.