Huisarts Marike de Meij stelt zich voor


Marike de Meij


Marike de Meij is sinds 2008 huisarts, waarvan de laatste 5 jaar in de praktijk van het OLVG, huisartsenpraktijk Buitenhof. Per 1 mei 2016 heeft ze de praktijk verlaten om zich een periode volledig bezig te houden met oncologische en palliatieve zorg. Aan het eind van het jaar zal ze Bernardina Wanrooij opvolgen als huisarts-docent van de 8-daagse cursus palliatieve zorg voor medisch specialisten. Per 1 juli zal ze voor een paar dagen per week verbonden zijn aan het palliatief team van het OLVG op beide locaties in de stad. Ook heeft ze een aanstelling bij het expertise centrum van het AMC. Ze is daarbij lid van het coordinatieteam van het consortium. 

OLVG geeft belangrijk signaal af 

Vooral over de aanstelling bij het palliatief team van OLVG West en Oost is Marike erg tevreden. 'Het OLVG geeft hiermee een belangrijk signaal af, namelijk dat ze het erg belangrijk vinden dat er in de palliatieve fase optimale samenwerking is tussen patiënt en naasten, het ziekenhuis en huisartsen en thuiszorg. We zijn hierdoor hard op weg een goed georganiseerd transmuraal palliatief team te worden'. 'Ik heb de overtuiging dat het verlenen van palliatieve zorg een belangrijke taak is van de huisarts, met nadruk samen met ziekenhuis en thuiszorg. Zelf heb ik de afgelopen jaren een groot aantal patiënten begeleid in de palliatieve en terminale fase. Patiënten en familie die mij dierbaar zijn geworden. Casuistiek die ik niet snel zal vergeten. Zoals de patiënt die stierf aan een maligniteit en waarvan de partner na het sterfbed zei; “we hebben het gevoel dat wij door een vriend zijn geholpen”.' 

Dichtbij 

Ik zie patiënten van dichtbij ziek zijn en uiteindelijk sterven. Een proces waar ik in wisselende mate tevreden over ben. Zoals boven beschreven was het een goed proces, veel minder tevreden was ik over de casus waarbij ik in de dienst op de huisartsenpost geheel onverwachts bij een onbekende man moest komen die terminale longkanker bleek te hebben en zeer ernstig benauwd was. Zijn echtgenoot zat in paniek naast hem op bed. Wij moesten toen acuut handelen om het zeer ondraaglijk lijden te verminderen. 

Rol huisarts 

Volgens mij kan de huisarts een ongelooflijk belangrijke rol spelen door de patiënt intensief te begeleiden, bij te staan, te horen en te troosten. Betrokkenheid van hulpverleners gedurende het gehele ziektetraject kan het verschil maken. Daarom hoop ik de komende tijd mee te helpen aan de verdere ontwikkeling van goede palliatieve zorg door generalistische, betrokken artsen en verpleegkundigen, thuis en in het ziekenhuis. Waarbij een belangrijk doel ook is het zorgen voor een goede financiële basis voor deze zorg. Helaas ontbreekt dat op dit moment vaak. 

Toekomst 

Voor de komende tijd staat vooral veel onderzoek, onderwijs en supervisie op de agenda. Met de hoop en verwachting dat ik op een gegeven moment weer terug de (huisartsen)praktijk in zal gaan om terug te keren naar het belangrijkste voor mij; de begeleiding van ernstig zieke mensen.Op visite bij een palliatieve patiënt (geplaatst met goedkeuring van betrokkenen. Foto: Eline Hensen)