Tijdige inzet en optimale palliatieve zorg bij mensen die dak- of thuisloos zijn. Fase twee: ontwikkeling en implementatie van een consultatiefunctie.

Doelstellingen

1) Het ontwikkelen en implementeren van een consultatiefunctie palliatieve zorg voor (ex)dak- en thuislozen.
2) Het evalueren van deze activiteiten met aandacht voor zowel het proces van duurzame implementatie als hun meerwaarde bij het verbeteren van palliatieve zorg voor mensen die dak- en thuisloos zijn.  Waarom dit onderzoek?

Palliatieve zorg voor ongeneeslijk zieke dak- en thuislozen is vaak ontoereikend. Regelmatig wordt deze zorg pas laat ingezet of ontbreekt palliatieve zorg die specifiek op dak- en thuislozen is gericht. Zorgverleners in de palliatieve zorg weten dikwijls weinig af van de diverse problemen die deze doelgroep heeft, zoals verslaving, zorg mijdend gedrag of verstandelijke beperkingen. Hulpverleners (zoals GGD-medewerkers, Leger des Heils en maatschappelijke opvang) weten vaak weinig af van zorg rond het levenseinde. De resultaten van onderzoek in fase 1 gaven aanleiding om een consultatiefunctie verder te ontwikkelen en te implementeren. In dit project wordt daarom een consultatie-functie ontwikkeld, zodat de samenwerking tussen hulpverleners in de palliatieve zorg en hulpverleners in de opvang voor dak- en thuislozen kan worden verbeterd. Basis voor deze functie is de in praktijk ontwikkelde samenwerking tussen Hospice Kuria, HVO Querido en het Leger des Heils in Amsterdam. Resultaten

De tweede fase van het project zal starten in juni 2019. De interventie zal worden uitgevoerd in drie regio’s (Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) volgens het werkplan. Er worden consulten gehouden, en vindt multidisciplinair overleg en nascholing plaats. Elke zes maanden vindt evaluatie plaats. De implementatie van de interventie zal worden geëvalueerd. Het evaluatieonderzoek bestaat uit registratie van de activiteiten van consulenten, vragenlijsten aan de consultvragers, interviews met dak- en thuislozen en (groeps)interviews met betrokkenen. In deze fase vindt analyse en rapportage plaats. Gedurende het project is er aandacht voor borging, gericht op inbedding van de consultatiefunctie om de consultatiefunctie door te laten gaan na afloop van het project; ook zal eigenaarschap van de methodiek worden vastgesteld. Resultaten van dit project worden verwacht in 2020 en 2021. 

 

Producten

- De handreiking zorgmijding onder dag- en thuislozen (lessen uit de werkwijze van straatpastors en geestelijk verzorgers)

- Publicatie in BMC Palliative Care: Palliative care for homeless people: a systematic review of the concerns, care needs and preferences, and the barriers and facilitators for providing palliative care

- Publicatie in Journal of Pain and Symptom Management: The views of homeless people and health care professionals on palliative care and the desirability of setting up a consultation service: a focus group study

- Publicatie in BMC Public Health: Care avoidance among homeless people and access to care: an interview study among spiritual caregivers, street pastors, homeless outreach workers and formerly homeless people


Samenwerkingspartners

Hospice Kuria

J. Gootjes - directeur hospice Kuria en bestuurslid EPZ VUmc


Leger des Heils

P. Bakker - Clustermanager goodwill centra A'dam Leger des Heils 


HVO-Querido

A. Schaay - directeur zorg HVO Querido


Centrum voor Dienstverlening Havenzicht

M. Slockers - huisarts / straatarts 


Zorgbelang Zuid-Holland
F. van de Schee - ervaringsmedewerker

Nederlandse Straatdokters Groep

I. van Laere - straatdokter


Nivel

A. Francke - hoogleraar verpleging en verzorging in de paliatieve zorg


Radboudumc

M. Groot - universitair docent / onderzoeker


Erasmus MC

J.A.C. Rietjens - senior onderzoeker


VUmc

B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar levenseindeonderzoek en voorzitter EPZ VUmc

H. Klop - onderzoeker

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

 
Hanna Klop
j.klop@vumc.nl
020 4440672