Besluitvorming over palliatieve zorg na een ernstig CVA

Doelstellingen:

Het project gaat over patiënten met een ernstig CVA in de acute fase. Daarmee bedoelen we patiënten die naar verwachting op korte termijn komen te overlijden of die bij overleven zeer waarschijnlijk een slechte kwaliteit van leven hebben. Patiënten bij wie de grenzen van het medisch handelen dus in zicht komen en bij wie zich de vraag aandient in hoeverre levensverlengende behandelingen nog wenselijk zijn.

Doel van het project is om artsen en naasten te laten zien hoe zij bij deze patiënten palliatieve zorg in overweging kunnen nemen. Bij dat ‘hoe’ gaat het om vragen als: op welke moment kan de vraag over de wenselijkheid van levensverlenging aan de orde komen? Welke overwegingen kunnen daarbij een rol spelen? Op welke wijze kan de naaste daarin het beste worden meegenomen?

 

Waarom dit onderzoek / project:

Het gaat om een omvangrijke groep, aan wie tot op heden weinig aandacht is besteed vanuit het perspectief van palliatieve zorg. Ruim 20% van de patiënten met een beroerte overlijdt in de eerste maand na het CVA en dit percentage loopt op tot meer dan 40% bij mensen ouder dan 85 jaar. Er bestaat grote behoefte aan een specifieke beschrijving van palliatieve zorg voor deze doelgroep omdat de setting van palliatieve zorg voor deze patiënten sterk afwijkt van de meeste andere palliatieve trajecten, door factoren als een hoge tijdsdruk, een onzekere prognose en het doorgaans niet mee kunnen beslissen van de patiënt.

 

Resultaten (verwacht):

Komen eind 2019 beschikbaar.

Samenwerkingspartners

Vivium Zorggroep

E. Vreeburg, Specialist ouderengeneeskunde bij stroke service

 

Patiëntenvereniging Hersenletsel

E, van Gorp, bestuurder

 

VUmc

M.C. Visser, neuroloog

M.E. de Boer, senior onderzoeker huisarts- en verpleeghuisgeneeskunde

C.M.P.M. Hertogh (Hoofdaanvrager), hoogleraar ouderengeneeskunde & ethiek van de zorg

 

Nivel 

A.L. Francke, projectleider V&V

 

AMC

D.L. Willems, hoogleraar medische ethiek


Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon:

Marja Depla

Email: m.depla@vumc.nl

Tel: 020-4445561