Adviesraad

Het Consortium kent een Adviesraad met de volgende taken:

  • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan consortiumraad, dagelijks bestuur, en werkgroepen per subsidieronde van het NPPZ. 
  • geeft advies over relevantie van onderwerpen voor projectideeën.
  • adviseert over de voortgang van het Consortium


Aan de adviesraad nemen deel

 Wim Schuijlenburg (voorzitter Ouderenpanel) 
 Mehmet Uygun (oprichter Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland)
 Cora Postema (mantelzorger)
 Henk Dijkstra (voormalig directeur Goodwillcentra Leger des Heils Amsterdam)