Het ondersteunen van naasten van geïsoleerde, levensbedreigend zieke patiënten met COVID-19 die zijn opgenomen op de intensive care

Doelstellingen 

  1. Het in beeld brengen van informatie- en ondersteuningsinitiatieven voor naasten van patiënten met COVID-19 op IC’s en de belangrijke elementen daarvan.
  2. Het inzichtelijk maken van ervaringen van naasten en zorgverleners ten aanzien van de ondersteuningsinitiatieven (naasten) en het uitvoeren van de ondersteuningsinitiatieven (zorgverleners).
  3. Een overzicht maken van de meest bruikbare (elementen van) ondersteuningsinitiatieven voor in de toekomst, inclusief bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie, resulterend in een handreiking voor de praktijk 


Waarom dit onderzoek?

Ten tijde van de eerste piek tijdens de coronacrisis was het extra lastig om naasten van op de intensive care (IC) opgenomen geïsoleerde COVID-19 patiënten te informeren en te ondersteunen. De patiënt was zelf levensbedreigend ziek en kon niet of nauwelijks communiceren. De naasten mochten meestal niet op bezoek komen en door de hectiek op de IC tijdens de COVID-10 piek kon het contact tussen direct betrokken zorgverleners en naasten niet optimaal verlopen. Aandacht voor naasten is erg belangrijk, juist ook in tijden van crisis. Daarom zijn er op verschillende plekken ad-hoc initiatieven ontstaan om toch goede informatie en ondersteuning aan naasten te kunnen bieden. Wij gaan deze initiatieven evalueren om inzicht te krijgen in hoe naasten het beste ondersteund kunnen worden in toekomstige vergelijkbare situaties, zoals een nieuwe COVID-19 piek of andere pandemie. We kijken daarbij naar o.a. het informeren over de situatie, het betrekken van de naasten bij de besluitvorming, psychosociale en praktische begeleiding en gevolgen in de periode na de IC-opname van hun naaste (angst, depressie, post-traumatische stress en rouw). 


Resultaten 

Dit project start in september 2020 en loopt tot 31 december 2021. Eerste resultaten worden medio 2021 verwacht. Als eerste worden ondersteuningsinitiatieven van IC’s in de IC-regio Noord-Holland en Flevoland in beeld gebracht middels een vragenlijst. Daarna wordt vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder naasten van COVID-19 patiënten die tijdens de eerste coronapiek op de IC opgenomen waren en onder IC-personeel en zorgverleners die de extra support gaven. Dit wordt aangevuld met verdiepende interviews met naasten en zorgverleners. De resultaten zullen we in twee expertmeetings voorleggen aan experts vanuit verschillende stakeholdergroepen waaronder (vertegenwoordigers) van naasten en patiënten, zorgverleners en beleid om zo te komen tot een handreiking met praktische adviezen over welke (elementen van) ondersteuningsinitiatieven nuttig en goed implementeerbaar zijn. Implementatie en disseminatie vindt plaats via o.a. IC Connect, Family and patient-centered intensive care (FCIC) en Intensive Care (IC) regio’s. 

 

Samenwerkingspartners

Amsterdam UMC
J.J. Spijkstra – Intensivist en IC-coördinator IC netwerk Noordwest Nederland
B. Ten Tusscher – Intensivist
B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar levenseindeonderzoek en voorzitter EPZ VUmc
H.R.W. Pasman – associate professor levenseindeonderzoek 
M. Steegers – Anesthesist-pijnspecialist, lid palliatief supportteam 
M. A. de Vos - IC onderzoeker, participant supportinitiatief AMC
S.C. Renckens – Junior onderzoeker Palliatieve zorg  
C. du Perron – Internist-oncoloog en onderzoeker Palliatieve zorg  
H.T. Klop – Junior onderzoeker Palliatieve zorg  

IC Connect
M. Brackel – Voorzitter IC Connect en ervaringsdeskundige 

Noordwest Ziekenhuisgroep 
W. de Ruijter – Intensivist 

Dijklander Ziekenhuis
A. Kuin – Geestelijk verzorger, participant supportinitiatief 

Erasmus MC
M.M.C. van Mol – IC verpleegkundige, psycholoog, bestuurslid FCIC

HAN Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
L. Vloet – Voorzitter FCIC, Lector Acute Intensieve Zorg 

 

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

logo_ZonMw_kleur_2018