GPS: Gesprekken over Psychosociale behoeften, intimiteit en Seksualiteit bij mensen met ongeneeslijke kanker

 

Doel

Met het project willen we bereiken dat verpleegkundigen structureel gesprekken aangaan met patiënten met ongeneeslijke kanker over psychosociale zorgbehoeften en eventuele vragen over intimiteit en seksualiteit.

 

Waarom dit project

Verpleegkundigen zijn geschikte professionals om gesprekken over psychosociale behoeften te voeren met patiënten met ongeneeslijke kanker. Daar kunnen ook vragen over intimiteit en seksualiteit onder vallen. Dergelijke gesprekken worden in de praktijk echter lang niet altijd gevoerd, en gerichte vervolgacties ontbreken vaak. Hierdoor ontvangen patiënten niet altijd de psychosociale ondersteuning die ze nodig hebben.

 

Resultaten

We implementeren gesprekshulpmiddelen waarmee gesprekken ondersteund worden over psychosociale behoeften en in het bijzonder over intimiteit en seksualiteit. We werken daarvoor samen met andere betrokkenen, zoals vertegenwoordigers van patiënten en partners, onderzoekers, implementatiecoaches en seksuologen. In deze samenwerking zoeken en kiezen we de beste manier om de gesprekshulpmiddelen (en daarmee de gesprekken) in te bedden in de zorg. We evalueren of dit ook leidt tot beter ervaren zorg en betere kennis.

De aandacht voor gesprekken over psychosociale behoeften, intimiteit en seksualiteit moet leiden tot:

1.       Betere ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning en betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun partners

2.       Bevorderen van adequate kennis en gespreksvaardigheden van verpleegkundigen voor het bespreken van psychosociale zorgbehoeften in het algemeen en problemen rondom intimiteit en seksualiteit in het bijzonder, en in het plannen van gerichte vervolgacties

 

Samenwerkingspartners

NPZ Amsterdam-Diemen

Amsterdam UMC locatie VUmc

 

NPZ Rotterdam & omstreken

Erasmus MC

Humanitas Thuiszorg

Maasstad Ziekenhuis

 

NPZ Noord Kennemerland

Noordwest Ziekenhuisgroep

 

NPZ Salland

Deventer Ziekenhuis

 

NPZ Zuid-Gelderland

Radboudumc

 

NPZ Amstelland & Meerlanden

Ziekenhuis Amstelveen

 

NPZ Midden- en Zuid-Kennemerland

MomenTaal

 

Overige samenwerkingspartners

Nivel

VUmc Academie

TU Delft Faculteit Industrieel Ontwerpen

 

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

logo_ZonMw_kleur_2018