Onderwijsknooppunt Noord Holland en Flevoland

Deze pagina is nog niet up-to-date!

Innovatie en imago van de zorg

Alle roc's en hogescholen in de consortiumregio zijn gemotiveerd om het palliatieve zorg onderwijs explicieter handen en voeten te geven. Dat blijkt uit een ronde langs de opleidingsinstituten eind 2016. In het rapport dat daarvan is gemaakt staan aanbevelingen voor het beschikbaar maken van kennis, het participeren in onderzoek en het aansluiten bij de praktijk. Onderwijs en zorginstellingen zijn op zoek naar innovatie en imago verbetering van de zorg.

Bijeenkomst mbo, hbo en wo

Een bijeenkomst op 10 oktober 2017, waarbij aanwezig waren onderzoekers /docenten van HvA, AMC en VUmc, vertegenwoordigers van ROC van Amsterdam, ROC Almere, ROC Top en het Horizon collega in Alkmaar, werd duidelijk dat er energie is om ambities te stellen. In 2018 wordt er een keuzedeel palliatieve zorg ontwikkeld voor het MBO, bij- en nascholing voor docenten en wordt onderzocht waar in het basis curriculum palliatieve zorg zichtbaarder plek kan krijgen. Leerlingen van de MBO-zorgopleidingen gaan immers in hun eerste jaar al stage lopen in een verpleeghuishuis! Uiteraard volgen we het Palliantieproject: De ontwikkeling, evaluatie en implementatie van onderwijs palliatieve zorg in de basiscurricula bachelor en mbo-verpleegkunde en verzorging in Limburg en Zuid oost Brabant, op de voet.

Landelijke regie; regionale knooppunten

Deze regionale ontwikkeling sluit aan bij de landelijke plannen voor het onderwijs palliatieve zorg. Vorig jaar is in opdracht van ZonMw door de VUmc-academie een kennissynthese onderwijs palliatieve zorg uitgevoerd. Daarnaast is er een onderwijsraamwerk 1.0 beschikbaar gekomen met daarin kennis, vaardigheden en attitudeaspecten. De aanbevelingen en de conclusie uit de kennissynthese waren aanleiding voor ZonMw tot het verstrekken van een vervolgopdracht om deze aanbevelingen te concretiseren. Jojanneke van Staveren, betrokken bij deze vervolgopdracht, geeft een korte toelichting op de aanbevelingen en de uitwerking ervan. Inzet is te komen tot een netwerk van regionale onderwijsknooppunten palliatieve zorg. Deze onderwijsknooppunten verbinden onderwijsinstellingen van alle niveaus met elkaar, met branche-opleiders en met de zorginstellingen.

download