Passende zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase is niet alleen afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, maar ook van de rol die artsen willen en kunnen spelen. "Ik zou patiënten dan ook aanraden tijdig in gesprek te gaan met hun arts over hun levenseinde", aldus promovenda/huisarts in opleiding Eva Bolt. Zij onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en wat de rol van mogelijk levensverlengende behandelingen hierin is. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen willen en kunnen spelen wanneer patiënten een wens hebben tot bespoediging van het levenseinde. Eva Bolt is op 2 november 2017 gepromoveerd bij VUmc.

 

Haar 'lekenpraatje', waarin zij in 10 minuten over haar proefschrift vertelt, staat nu online. De moeite van het bekijken waard, het is een mooie animatie met heldere uitleg.

Proefschrift:

Eva Bolt. Perspectives on appropriate end-of-life care and hastening death on request.  VUmc, 2 november 2017.

 

Contact:

Bregje Onwuteaka - Philipsen

020 - 444 83 85

 

Vond u dit interessant, lees dan ook:

Samen met naasten beslissen om een IC-behandeling te staken vraagt om bijzondere communicatiekunde

- Ondersteuning bij morele dilemma's in de palliatieve zorg

- Transmurale palliatieve zorg