Samenvattingen van onderzoekspublicaties

Op deze pagina staan samenvattingen van onderzoekspublicaties. Zo blijf je makkelijk en snel op de hoogte van publicaties door onderzoekers in ons Consortium.

 

 

 

Autochtone Nederlanders én moslims hebben voorkeur voor realistische informatie met realistische hoop‘Te vaak houden arts en patiënt elkaar voor de gek; ik doe alsof ik uw leven kan verlengen en dan doet u of u dat gelooft.’ (zorgprofessional)

Een kenmerkend citaat van één van de deelnemers aan een studie over hoop en realisme in arts-patiënt communicatie aan het levenseinde. In opdracht van de KNMG Stuurgroep Passende zorg zijn in het najaar van 2014 vijf online focusgroepen uitgevoerd door het EMGO-instituut (VUmc) en het Nivel. Daarin konden deelnemers gedurende 2 weken met elkaar discussiëren op een besloten website. De resultaten zijn afgelopen november gepubliceerd in het tijdschrift Palliative and Supportive Care. Lees meer.

Advance Care Planning in de (huisarts)praktijk. Denken en praten ouderen over behandelwensen?

In ons Consortium loopt sinds maart 2016 een project over vroegtijdige zorgplanning (Advance Care Planning; ACP). Met ACP kan de kwaliteit van zorg verbeteren doordat de patiënt en diens naasten tijdig nadenken en spreken over de (mogelijk) benodigde zorg. Zo kunnen ongewenste behandelingen mogelijk voorkomen worden. Over enkele voorlopige resultaten van de voormeting (meting voor implementatie van ACP) is een artikel verschenen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Lees meer.

Passende zorg in de laatste levensfase

Zorg in de laatste levensfase is niet alleen afhankelijk van de voorkeuren van de patiënt, maar ook van de rol die artsen willen en kunnen spelen. "Ik zou patiënten dan ook aanraden tijdig in gesprek te gaan met hun arts over hun levenseinde", aldus promovenda/huisarts in opleiding Eva Bolt. Zij onderzocht wat passende zorg in de laatste levensfase inhoudt en wat de rol van mogelijk levensverlengende behandelingen hierin is. Daarnaast onderzocht zij welke rol artsen willen en kunnen spelen wanneer patiënten een wens hebben tot bespoediging van het levenseinde. Eva Bolt promoveerde 2 november 2017 bij VUmc. Lees meer.

Drie eervolle vermeldingen voor Consortium-onderzoekers

Tijdens het EAPC congres in Bern ontvingen drie onderzoekers binnen ons Consortium een eervolle vermelding voor hun poster. In totaal weren er bijna 400 posters op het congres. Lees meer.

Consortium Symposium 2019

Op 25 juni 2019 vond het eerste Consortium Symposium plaats over ‘Innovatie door samenwerking in de palliatieve zorg: zorg verbonden aan onderwijs en onderzoek’. Bekijk hier de presentaties.