Ondersteuning in het verlenen van palliatieve zorg

Consultatieteam

Als u vragen heeft over een de zorg voor een patiënt, kunt u contact opnemen met het IKNL consultatieteam. Telefoon: 0900 202 17 45. Dagelijks van 8-23 uur. In geval van nood ook 's nachts.


Vragen over palliatieve zorg voorzieningen

Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio, kunt u contact opnemen met de coördinator van uw netwerk: