Dignitas directeur Ingrid Heidema

Ingrid Heidema

Sinds 1 juli is Ingrid Heidema de nieuwe directeur van hospice Dignitas in Hoorn. Ze vertegenwoordigt het netwerk palliatieve zorg Westfriesland in het consortium. Juist omdat zij geen achtergrond heeft in levenseinde zorg, maar in de geboortezorg vinden wij het interessant om haar te interviewen. Van iemand die zich nog helemaal in het palliatieve zorgveld in Nederland moet verdiepen kunnen we leren. 


Wat valt je op als je naar de organisatie van de palliatieve zorg in Nederland kijkt?

Ik vind het bijzonder hoe gedreven en betrokken men is om de kwaliteit van de palliatieve zorg te ontwikkelen. Daar wordt volop in geïnvesteerd. Ook vind ik de verbinding van formele en informele zorg prachtig. Daarin heeft de palliatieve zorg met de VPTZ en de hospices veel expertise opgebouwd. Mij valt ook op dat de zorg zeer versnipperd is. Iedereen draagt met enthousiasme bij aan de keten maar ik vraag mij af hoe ervaren je bent als palliatieve zorg een (klein) onderdeel van jouw werk is. Ik vind dat palliatieve zorg een specialistische status verdiend. Als je voor waardig sterven bent dan is het van belang dat je met experts werkt die dag in dag uit; 24 uur per dag (in) formele zorg geven. Tevens vind ik opvallend dat er weinig gebruik gemaakt wordt van data in de palliatieve zorg; met name die van belang zijn voor een goede bedrijfsvoering. Er zijn veel plannen en acties (Plan en Do); er is minder aandacht voor Check en Act. 


Je bent van mening dat het hospice zijn deuren wagenwijd open moet zetten. Waarom precies en hoe geef je daar vorm aan?

Onze organisatie is er voor alle mensen die in de laatste fase van hun leven zijn. Onze inspanningen worden  gefinancierd met maatschappelijk geld.  Zorg wordt betaald uit de zorgverzekeringswet (wijkverpleging) of de wet langdurige zorg (WLZ).  Huishoudelijke zorg uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en coördinatie vrijwilligers uit subsidie VWS. En dan nog de vele sponsoren en donateurs die ons financieel ondersteunen. Ik vind het onze maatschappelijke plicht om inzicht te geven hoe wij zorg geven in ons hospice. Openheid geeft ruimte om er ook met elkaar over te spreken; het leven in de laatste fase is ook leven! Daar moet je niet geheimzinnig over doen; dat maakt het alleen maar beladen of mystiek.


De 1e dag van elke maand organiseren wij een Wees Welkom.  In kleine groepen van 5-6 personen leiden  vrijwilligers belangstellenden rond in ons hospice.  Ze  bekijken ons prachtige huis en horen mooie verhalen hoe gasten hier leven en sterven en hoe wij dat als medewerkers en vrijwilligers vormgeven. De eerste keren dat we dit organiseren waren zeer succesvol. Het beantwoordt aan een behoefte in de samenleving.


Wat kunnen wij leren van de consortia in de geboortezorg?

Consortia voor palliatieve zorg zijn een vrij jong fenomeen; in de geboortezorg bestaan er al langer consortia. Consortia  in de geboortezorg hebben onderzoeken opgeleverd waar de zorgprofessionals dagelijks mee aan het werk kunnen. Er is goed gekeken naar de regionale behoeften maar ook is er een keuze gemaakt in onderzoeken die op landelijke schaal noodzakelijk zijn. Ook de vertegenwoordiging van alle betrokken in de organisatie het consortium waar ik in heb geparticipeerd vond ik zeer positief.


Heb je adviezen voor het coördinatieteam van het consortium? 

Het is wel van belang om consequent en eenduidig te communiceren om te zorgen dat de individuele professional betrokken blijft. Zorg ervoor dat onderzoeken waarde toevoegen aan de zorg; zorg ervoor dat vele organisaties er van profiteren. Liever 1 of 2 goede, landelijke onderzoeken dan vele onderzoeken die over een klein deel van de zorg gaan. Zoek daarom verbinding met andere consortia! 

Welke innovaties in de zorgverlening kunnen we in de toekomst verwachten? 

Wij gaan onze expertise en ons huis  inzetten om te zorgen voor kwalitatieve verbetering van de palliatieve zorg. We zijn nog volop aan het ontwikkelen. Zodra we zover zijn dan laten we van ons horen!