Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

Doelstelling:

Doel van het project is om inzicht te verkrijgen in wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst, en wat voor hen van belang is om waardig te kunnen sterven. Deze kennis zal verwerkt worden in voorlichtingsmateriaal voor patiënten van niet-westerse herkomst en in trainingen voor zorgverleners.

 

Waarom dit onderzoek / project:

Het behoud van waardigheid van patiënten in de laatste levensfase en het bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rondom waardigheid weerspiegelen vooral waarden van autochtone Nederlanders. Er ligt een sterke nadruk op waarden als autonomie en recht op zelfbeschikking. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel bepaald. Het is de vraag of de westerse lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft.

 

Resultaten (verwacht):

·         Inzicht in wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst en de competenties die zorgverleners nodig hebben voor het behouden of bevorderen van hun waardigheid

·         Voorlichting voor patiënten van niet-westerse achtergrond en hun mantelzorgers over zorg aan het levenseinde

·         Een training voor zorgverleners en scholing aan geneeskundestudenten over cultuursensitieve waardigheid in de laatste levensfase

 

Het project loopt van mei 2017 tot mei 2019.

 

Update:

Nieuwsbrief, december 2017

Samenwerkingspartners

VUmc

B.D. Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar levenseindeonderzoek

H.R.W. Pasman, senior-onderzoeker

M. Oosterveld-Vlug, postdoc

J. van Staveren, opleider oncologie- en hematologie verpleegkunde


Netwerk palliatieve zorg Amterdam/Diemen

W.J.J. Jansen, netwerk coördinator


Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

M.Uygun, voorzitter SGAN, lid cliëntenraad AMC


AMC

J.L. Suurmond, universitair docent (hoofdaanvrager)


Pharos

J.M.H. de Been, projectleider 'In gesprek over leven en dood'.

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon:

Mariska Oosterveld

VUmc / Emgo+ Instituut, Afdeling Sociale Geneeskunde 

Van der Boechorststraat 7

1081 BT Amsterdam

Tel: 020-4449645

Email: m.oosterveld@vumc.nl