Waardigheid in de laatste levensfase voor patiënten van niet-westerse herkomst en hun naasten

Doelstelling:

Doel van het project is om inzicht te verkrijgen in wat waardigheid in de laatste levensfase betekent voor patiënten van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse afkomst, en wat voor hen van belang is om waardig te kunnen sterven. Deze kennis zal verwerkt worden in voorlichtingsmateriaal voor patiënten van niet-westerse herkomst en in trainingen voor zorgverleners.

 

Waarom dit onderzoek / project:

Het behoud van waardigheid van patiënten in de laatste levensfase en het bevorderen van waardig sterven zijn kerndoelen binnen palliatieve zorg. Onderzoek en het huidige maatschappelijke debat rondom waardigheid weerspiegelen vooral waarden van autochtone Nederlanders. Er ligt een sterke nadruk op waarden als autonomie en recht op zelfbeschikking. Wat als 'waardigheid' wordt aangemerkt, is echter sterk cultureel bepaald. Het is de vraag of de westerse lezing van waardigheid gedeeld wordt door de steeds groter wordende groep patiënten van niet-westerse herkomst die palliatieve zorg behoeft.

 

Resultaten:

Het project liep van mei 2017 tot mei 2019. In het project is onderwijsmateriaal ontwikkeld over passende palliatieve zorg aan migranten. Hier vindt u de e-learning. Deze is ontwikkeld voor het MBO/HBO. Het is ook mogelijk de e-learning te plaatsen in het leersysteem van uw school. Hiervoor kunt u contact opnemen met Jeanine Suurmond.

Samenwerkingspartners

VUmc

B.D. Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar levenseindeonderzoek

H.R.W. Pasman, senior-onderzoeker

J. van Staveren, opleider oncologie- en hematologie verpleegkunde


Netwerk palliatieve zorg Amterdam/Diemen

W.J.J. Jansen, netwerk coördinator


Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland

M.Uygun, voorzitter SGAN, lid cliëntenraad AMC


AMC

J.L. Suurmond, universitair docent (hoofdaanvrager)


Pharos

J.M.H. de Been, projectleider 'In gesprek over leven en dood'.

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

Jeanine Suurmond

Email: J.suurmond@amc.uva.nl

Tel: 020 5662095