Implementatie van rouwzorg

Doelstelling:

In dit project is een werkboek met stappenplan opgesteld dat handvatten geeft aan zorgverleners om rouwzorg te verlenen, waarbij aandacht is voor zowel anticipatoire rouw, evaluatie van zorg, mogelijkheden voor ondersteuning als ook toekomstgericht het leven weer oppakken. Het werkboek met stappenplan wordt geïmplementeerd bij huisartsenpraktijken, thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, woonzorgcentra en vrijwilligersorganisaties in Consortium palliatieve zorg Noord Holland en Flevoland.


Waarom dit project?

Het uitblijven van rouwzorg kan tot problemen in de rouwverwerking leiden. Samen met de mantelzorger, naasten en (eventueel) vrijwilligers hebben zorgverleners de best mogelijke zorg verleend, ze zijn intensief samen opgetrokken in een gezamenlijk doel, en na overlijden is het ineens ‘oorverdovend stil’. In veel organisaties zijn rouwzorg niet structureel deel van het zorgaanbod, terwijl het wel wordt gezien als belangrijk onderdeel van palliatieve zorg.


Hoewel rouw een natuurlijk proces is en in die zin niet behoort tot het domein van de zorg (het is tenslotte geen ziekte), kunnen zorgverleners een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van het rouwproces. Zo kunnen zij bijvoorbeeld informatie geven over het proces van rouw en waar gewenst doorverwijzen naar maatschappelijke instanties en lokale initiatieven gericht op lotgenotencontact. Door korte ‘vinger aan de pols’ contacten op gezette tijden waarin een gesprek wordt aangeboden aan naasten en nabestaanden, wordt rouwzorg een geïntegreerd onderdeel van de palliatieve zorg.

Resultaten

  1. Leidraad voor het verlenen van rouw- en nazorg (intra- en extramuraal): leidraad
  2. Werkboek met toelichting op de leidraad: werkboek
  3. Hulpmiddelen bij het verlenen van rouw- en nazorg: hulpmiddelen

Ter inspiratie kunt u kijken naar de versies van het Werkboek zoals gebruikt in twee netwerken:

- Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek: werkboek en hulpmiddelen

- Netwerk Palliatieve Zorg Almere: werkboek en hulpmiddelen

 

Samenwerkingspartners

Netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek:

Everdien Gardner


Netwerk palliatieve zorg Almere:

Bea Dame


Netwerk palliatieve zorg Noord-Oost Flevoland

Anja Bosman


VUmc:

Annicka van der Plas


Dit project vindt plaats zonder (externe) financiele ondersteuning.

Contact

Als u meer informatie wilt over het Werkboek Rouwzorg, neem dan contact op via:

info @ palliatievezorgnoordhollandflevoland.nl