PalliSupport: transmurale palliatieve zorg door signaleren, communiceren en ondersteunen


Doelstellingen: 

Dit project- dat inmiddels de naam PalliSupport heeft gekregen - heeft tot doel dat patiënten met een palliatieve zorgbehoefte een naadloze overgang ervaren van het ziekenhuis naar huis of naar een andere zorginstelling en op de plek van voorkeur overlijden middels;
• Het eerder herkennen van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte in de ziekenhuissetting;
• Het onderwijzen van zorgverleners in gespreksvoering over onderwerpen rondom het levenseinde;
• Het verbeteren van de overdracht tussen het ziekenhuis en de eerste lijn;
• Het opzetten van een transmuraal palliatief zorgteam;
• Het verbeteren van informatievoorziening en ondersteuning voor patiënten en hun mantelzorgers.

Waarom: 

Momenteel sterven veel patiënten in het ziekenhuis, terwijl zij een voorkeur hadden om thuis te overlijden. Daarbij ondergaan patiënten nog veel transities in het laatste levensjaar, vaak in de vorm van ziekenhuisopnames, wat de kwaliteit van leven negatief beïnvloed. Mantelzorgers zijn essentieel voor goede zorg rondom het levenseinde van de patiënt maar hebben ook goede informatievoorziening en ondersteuning nodig om deze rol goed te kunnen vervullen.

 

Door een eerdere herkenning van patiënten met een palliatieve zorgbehoefte en betere afstemming tussen verschillende zorginstellingen, thuiszorg, huisarts en mantelzorgers is de verwachting dat het zorgtraject voor palliatieve patiënten verbetert. Door een zorgpad te ontwikkelen en deze te testen in een wetenschappelijk onderzoek wordt duidelijk of het verbeteren van het palliatief zorgtraject dan ook leidt tot :

 

- overlijden op de plek van voorkeur

 

- minder symptomen

 

- betere kwaliteit van leven

 

- minder belasting van de mantelzorger


Resultaten: 

De eerste resultaten worden verwacht in 2018, de eindresultaten in 2020.

Ten behoeve van de trial met transmurale teams (doelstelling 4) is een zorgpad en dit filmpje ontwikkeld

 

Samenwerkingspartners

OLVG

M.A. de Meij - huisarts / Lid palliatief team OLVG


Unie KBO

G. de Vries - Patiëntvertegenwoordiger vanuit Unie KBO Hoorn


Netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vecht

E. Gardner - Coördinator Netwerk Palliatieve Zorg Gooi & Vecht


IKNL

M. Klinkenberg - senior adviseur palliatieve zorg


Cordaan

H.J. Kouwenhoven - lid Raad van Bestuur Cordaan


ZONH

M. Laros - Projectmanager


VUmc

B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar zorg aan het levenseinde


Academisch Medisch Centrum

D.L. Willems - hoogleraar Medische Ethiek

B.M. Buurman-van Es - hoogleraar acute ouderenzorg AMC en lector Transmurale Ouderenzorg aan de HvA

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersonen

Prof. dr. Bianca Buurman-van Es, 
hoogleraar Acute Ouderenzorg AMC en lector transmurale ouderenzorg HvA

 

Prof Dr. Dick Willems, 

hoogleraar medische ethiek AMC

 

Drs. Isabelle Flierman, 

arts-onderzoeker

 

Mariska Laros, MMI

projectleider transmurale zorg

 

Emailadres: pallisupport@amc.nl

 

 

Bianca Buurman