Keuzedeel palliatieve zorg aangevraagd

Vlak voor kerst 2017 is het keuzedeel palliatieve zorg bij de SBB aangevraagd. Consortium Noord-Holland en Flevoland met ROC Amsterdam, ROC Landstede uit Lelystad en ROC Friese Poort uit Emmeloord namen hierbij het initiatief. ROC Midden-Nederland (consortium Septet) sluit ook aan.

Verdieping


Het keuze deel is een verdiepingsslag op de huidige kwalificaties. Met name de vertaalslag van (basis) kennis naar het toepassen van vaardigheden en gedragscomponenten die nodig zijn om palliatieve zorg de verlenen komen in dit keuzedeel aan de orde.

Draagvlak


Zowel het ROC van Amsterdam als ook ROC Friese Poort, ROC Landstede en ROC Midden Nederland zijn bereid om het keuzedeel mede te ontwikkelen. Werkgevers waaronder, Zorgbalans, Cordaan en Happynurse zijn bereid om mee te denken over de inhoud. Daarnaast is er ook draagvlak vanuit het consortium, waaronder de netwerken palliatieve zorg (met diverse zorgaanbieders), IKNL, het expertisecentrum palliatieve zorg AMC en VU medisch centrum als ook de VU Amstel Academie. Ook zij zijn bereid feedback te geven en/of mee te helpen aan de ontwikkeling van het keuzedeel. 


Voor meer informatie over het keuzedeel kunt u terecht bij:

- Miriam Krol- ROC van Amsterdam: m.krol1@rocva.nl
- Wies Wagenaar, Consortium Noord-Holland en Flevoland : wies@innoveert.nl