Contactpersoon

 

Dr. Suzanne Metselaar (projectleider)

Email: s.metselaar1@vumc.nl

 

De ontwikkeling en implementatie van een methodiek ter ondersteuning bij morele dilemma's in palliatieve zorg

Doelstellingen

Het doel van dit ontwikkelproject is om laagdrempelige, goed integreerbare en effectieve ethiekondersteuning te ontwikkelen, implementeren en evalueren om professionals (met name verzorgenden en verpleegkundigen) te sensitiveren voor en ondersteunen bij morele dilemma’s in de palliatieve zorgpraktijk.  


We ontwikkelen een instrument ter ondersteuning van verpleegkundigen en verzorgenden bij morele dilemma's in palliatieve zorg. De methodiek heet ‘Cura’, de Latijnse naam voor de godin van de zorg. Ook betekent cura in het Latijn, zowel ‘zorg’ (in de zin van praktische zorg) als ‘bezorgdheid’. Daarmee benadrukt het woord dat het verlenen van zorg en de zorgen die je kunt hebben als je twijfelt of er wel goede zorg wordt gegeven met elkaar verstrengeld zijn. De letters van CURA representeren elk een stap van een methode die je kunt nemen als iets je dwarszit. Zeer kort gaat het om volgende stappen: C – Concentreren U – Uitstellen R – Reflecteren A – Actie ondernemen.


Waarom dit project

Zorgverleners in de palliatieve zorg krijgen vaak met morele dilemma’s te maken. De confrontatie met morele dilemma’s kan belastend zijn en ‘moral distress’ met zich mee brengen. Tegelijkertijd is sensitiviteit voor morele dilemma’s en een goede omgang hiermee een belangrijk element van goede palliatieve zorg. Zeker als je zoals verzorgenden en verpleegkundigen in zelfsturende teams werkt waarin er weinig overlegmomenten zijn of wanneer je vaak alleen ‘aan het bed’ staat en met een hoge werkdruk te maken hebt. Toch is ondersteuning bij de omgang met deze dilemma’s lang niet altijd aanwezig.

Resultaten 

De handout en handleiding zijn beschikbaar. 

- De handout is een korte beschrijving van CURA en hoe je CURA kunt gebruiken.

- De handleiding helpt je om CURA zo goed mogelijk te gebruiken. Het bevat een duidelijk stappenplan met toelichting.

 


Nieuwsbrief over het project:

- eerste nieuwsbrief, verstuurd november 2017

- tweede nieuwsbrief, verstuurd juli 2018

- derde nieuwsbrief, verstuurd oktober 2018


Publicaties:

Publicatie over ethiekondersteuning voor palliatieve zorg in het NVBe: “Diversiteit is realiteit. Goed omgaan met diversiteit in ouderenzorg.”

Samenwerkingspartners

VUmc 
S. Metselaar - senior-onderzoeker
G.A.M. Widdershoven - hoogleraar Medische ethiek en filosofie
H.R.W. Pasman - senior-onderzoeker
D. van Bennekom-Faneyte - verpleegkundige consulent palliatieve zorg
M.V. van Schaik – junior-onderzoeker
C. Kröger - onderzoeksassistent


Markant en VPTZ 
Marianne Hageman - coordinator VPTZ

 

Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
E. Van Hoek - patiëntenvertegenwoordiger en manager NPV


Cordaan
H. Heim - beleidsadviseur


OLVG
N. Gunnink - verpleegkundig consulent palliatieve zorg


Hospice Kuria
J. Gootjes - Directeur Kuria


Amstel Academie
P. Steltman – manager verpleegkundige vervolgopleidingen
J. van Staveren – opleider Oncologie en Hematologie / Palliatieve zorg


Hogeschool van Amsterdam
A. Bos - Docent verpleegkunde en ethiek
R. de Korte - Docent verpleegkunde en onderzoeker

Hogeschool Rotterdam
E. Witkamp – Hoofddocent verpleegkunde
E. Bakker – onderzoeker en docent

ROC TOP
B. van der Zaag – coördinator en docent verpleegkunde
G. Born – Docent ethiekFinanciële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.