Pilotproject luisterspreekuren door een geestelijk verzorger in PaTz- praktijken

Introductie

Hoewel palliatieve zorg in de eerste lijn goed gewaardeerd wordt door patiënten, ervaren patiënten en hun naasten toch enkele knelpunten. Het is bijvoorbeeld bekend dat zingevingsproblemen weinig besproken worden tussen huisarts en patiënt. Dit is ook gevonden bij huisartsen die in een PaTz-groep zitten en die dus ondersteund worden in het geven van palliatieve zorg. In de onlangs uitgekomen eerste PaTz-monitor noemde 52% van de voorzitters van PaTz-groepen zingevingsvraagstukken als een onderwerp dat meer aandacht verdient.


Betrokkenheid van een geestelijk verzorger is van belang voor het structureel versterken van de spirituele component van zorg (ook zo genoemd in de onlangs herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase), maar huisartsen en wijkverpleegkundigen hebben soms moeite met het daadwerkelijk vinden en inschakelen van een geestelijk verzorger. In Schotland is ervaring opgedaan met het betrekken van geestelijk verzorgers in de huisartspraktijk door hen een luisterspreekuur te laten verzorgen. Dit Schotse voorbeeld lijkt ook geschikt voor de Nederlandse praktijk. 


Doel

In deze pilot gaan wij luisterspreekuren in de huisartsenpraktijken horende bij 3 PaTz-groepen. Dit zullen wij evalueren om na te gaan of dit meerwaarde heeft.
In de deelnemende PaTz-groepen zal een geestelijk verzorger een luisterspreekuur houden waar artsen en wijkverpleegkundigen een patiënt in de palliatieve fase naar toe kan verwijzen wanneer er zingevingsvragen zijn. Patiënten kunnen zich ook zelf aanmelden. Ook zullen de geestelijk verzorgers deelnemen aan de PaTz-bijeenkomsten om daar hun expertise te delen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. 


Resultaten

De evaluatie zal zich richten op proces van implementatie (zoals benodigde tijdsinvestering, bevorderderende en belemmerende factoren van implementatie) en de ervaren meerwaarde van de luisterspreekuren en deelname van geestelijk verzorgers aan PaTz-groepen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten, huisartsen, wijkverpleegkundigen en de geestelijk verzorgers zelf. Het project duurt een jaar en start half september 2018.

Samenwerkingspartners

Centrum voor Levensvragen

Marjo van Bergen - geestelijk verzorger

 

Netwerk palliatieve zorg Gooi en Vechtstreek

Everdien Gardner - netwerkcoordinator

 

Netwerk palliatieve zorg Amsterdam en Diemen

Wim Jansen - netwerkcoordinator

 

Stichting PaTz

B. Schweitzer - projectleider PaTz

 

VUmc

Hanna Klop - wetenschappelijk medewerker

B.D. Onwuteaka-Philipsen - hoogleraar VUmc en voorzitter Stichting PaTz


Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de Pieter van Foreest Stichting.

 

 Contactpersoon

 
Hanna Klop
j.klop@vumc.nl
020 4448369