SYMPHONY: Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg

Doelstelling:

Doel is om gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker in de vroeg-palliatieve fase te bevorderen zodat patiënten die zorg krijgen die past bij hun waarden en voorkeuren door interventies (door) te ontwikkelen, te evalueren en beschikbaar te maken voor de praktijk. Het betreft een gezamenlijk initiatief van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en onderzoekers van het Amsterdam UMC (locatie AMC).

Waarom dit onderzoek / project:

Veel beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vragen om een persoonlijk afweging. Wat is de winst en wat is de last van een behandeling? We weten dat er in medische consulten niet of slechts beperkt over deze afweging wordt gesproken. Ook blijft de mogelijkheid om af te zien van een behandeling gericht op de kanker vaak onbenoemd. Dit staat het bieden van passende zorg in de weg.


Gezamenlijke besluitvorming betekent dat zorgverleners, patiënt en naasten de opties en de voor- en nadelen daarvan bespreken om samen te bepalen welke optie het beste past. Implementatie van gedeelde besluitvorming vergt aandacht voor de attitude en vaardigheden van álle betrokken zorgverleners, patiënten en naasten.

Resultaten:


Tot op heden zijn de volgende instrumenten ontwikkeld:

  • Een Els Borst gesprek (NFK), een gesprek tussen zorgverleners en patiënten over gedeelde besluitvorming bij ongeneeslijke kanker bedoeld om de motivatie van zorgverleners voor samen beslissen te vergroten. 
  • Een blended learning ‘(Ondersteunen van) Gedeelde Besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg’ gericht op gespreksvaardigheden van zorgverleners in eerste en tweede lijn (oncologen, verpleegkundigen en huisartsen). De e-learning modules zijn beschikbaar via de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatienten Organisaties (www.nfk.nl); de fysieke training wordt verzorgd door Amsterdam UMC en Vestalia.
  • Een e-learning module ‘Gedeelde besluitvorming bij beperkte gezondheidsvaardigheden’, beschikbaar via https://elearning.nfk.nl/ (klik hier voor meer informatie).
  • Een Gesprekskaart (NFK) ‘Over leven en dood. In gesprek met jezelf, je naasten en je zorgverleners’. Er is een digitale versie en een download versie, beide te vinden op de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatienten Organisaties (www.nfk.nl).
  • Voor professionals is er een zakkaartje voor Time out en gedeelde besluitvorming.

Deze interventies worden momenteel geëvalueerd in wetenschappelijk onderzoek. In het kader van het project is daarnaast een systematisch literatuur review gepubliceerd naar het effect van communicatietraining in de oncologie. Daarnaast is een interviewstudie gedaan in samenwerking met een ander Palliantieproject naar de rol van huisartsen en verpleegkundigen bij medisch specialistische besluitvorming bij ongeneeslijke ziekte.

Samenwerkingspartners

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

D. Tange - projectleider


IKNL

L. Brom - adviseur palliatieve zorg


Pharos

G. Boland - senior projectleider

 

NHG

L. van der Jagt - manager NHG Scholing


V&VN / Platform Gedeelde Besluitvorming

M. Baas - Oncologieverpleegkundige


AMC

I. Henselmans - onderzoeker en docent

J. Wind - onderzoeker en huisarts

H. van Laarhoven - hoogleraar translationele medische oncologie, in het bijzonder gastrointestinale oncologie

E. Smets - hoogleraar medische communicatie


UMCG

A. Reyners - hoogleraar Palliatieve Geneeskunde


LUMC 

A. Stiggelbout - hoogleraar Medische besliskunde; de rol van de patiëntpreferenties

 


Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

dr. Inge Henselmans

Medische Psychologie (ma en vrij)

Huisartsopleiding (di-do)

AMC

Email I.henselmans@amc.uva.nl

Telefoon 020-5668735