Instrumenten ter bevordering van gezamenlijke besluitvorming in de eerste- en tweedelijns palliatieve oncologische zorg

Doelstelling:


Doel is om gezamenlijke besluitvorming over de behandeling van ongeneeslijke kanker in de vroeg-palliatieve fase te bevorderen zodat patiënten die zorg krijgen die past bij hun waarden en voorkeuren door interventies (door) te ontwikkelen, te evalueren en beschikbaar te maken voor de praktijk. Het betreft een gezamenlijk initiatief van Nederlandse Federatie Kankerpatiënten en GB onderzoekers.

Waarom dit onderzoek / project:


Veel beslissingen over de behandeling van ongeneeslijke kanker vragen om een persoonlijk afweging. Wat is de winst en wat is de last van een behandeling? We weten dat er in medische consulten niet of slechts beperkt over deze afweging wordt gesproken. Ook blijft de mogelijkheid om af te zien van een behandeling gericht op de kanker vaak onbenoemd. Dit staat het bieden van passende zorg in de weg.

Gezamenlijke besluitvorming (GB) betekent dat zorgverleners, patiënt en naasten de opties en de voor- en nadelen daarvan bespreken om samen te bepalen welke optie het beste past. GB scholing voor zorgverleners in de oncologie richt zich veelal op de medisch specialist. Echter, waar het gaat om het bespreekbaar maken van de laatste levensfase en het ondersteunen van patiënten met ongeneeslijke kanker bij de besluitvorming, hebben ook de huisarts en de verpleegkundige een essentiële rol. Implementatie van GB vergt aandacht voor de attitude en vaardigheden van alle betroken zorgverleners én onder patiënten en naasten.

Resultaten (verwacht):


We maken gebruik van bestaande trainingsmethoden en hulpmiddelen; en ontwikkelen ook nieuwe interventies. We richten we ons nadrukkelijk ook op patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. In vier deelprojecten zullen we de volgende interventies (door)ontwikkelen, evalueren en beschikbaar maken voor de praktijk.
• een Els Borst gesprek en blended learning ten aanzien van gezamenlijke besluitvorming in de palliatieve oncologische zorg voor zorgverleners in eerste en tweede lijn (oncologen, verpleegkundigen en huisartsen).
• een hulpmiddel voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten en naasten bestaande uit een combinatie van door het AMC ontwikkelde Gesprekswijzer met een door NFK te ontwikkelen Consultkaart om het bespreken van essentiële onderwerpen aan het levenseinde te bevorderen

Samenwerkingspartners

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

E. Visserman - projectleider


IKNL

L. Brom - adviseur palliatieve zorg


Pharos

G. Boland - senior projectleider

 

NHG

L. van der Jagt - manager NHG Scholing


V&VN / Platform Gedeelde Besluitvorming

M. Baas - Oncologieverpleegkundige


AMC

I. Henselmans - onderzoeker en docent

J. Wind - onderzoeker en huisarts

H. van Laarhoven - hoogleraar translationele medische oncologie, in het bijzonder gastrointestinale oncologie

E. Smets - hoogleraar medische communicatie


UMCG

A. Reyners - hoogleraar Palliatieve Geneeskunde


LUMC 

A. Stiggelbout - hoogleraar Medische besliskunde; de rol van de patiëntpreferenties

 


Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

dr. Inge Henselmans

Medische Psychologie (ma en vrij)

Huisartsopleiding (di-do)

AMC

Email I.henselmans@amc.uva.nl

Telefoon 020-5668735