ContactpersoonIrene Jongerden

E-mail: i.jongerden@vumc.nl

Tel.: 020-4442764

Passende zorg in de laatste levensfase door betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluiten

Doel

Het project heeft als doel om in een ziekenhuissetting passende zorg te realiseren die aansluit bij de wensen en zorgbehoeften van patiënten in de laatste levensfase. Het gaat daarbij om Dit doen we door:

1. Inzicht te geven in hoe patiënten, naasten, artsen én verpleegkundigen, kunnen bijdragen aan passende zorg door gezamenlijke besluitvorming over al dan niet doorbehandelen in de laatste levensfase;
2. Een praktische tool, inclusief scholingsmateriaal, (door) te ontwikkelen en te implementeren. Deze tool zal gezamenlijke besluitvorming over passende zorg door patiënten, naasten en betrokken zorgprofessionals ondersteunen. 


Het gaat hierbij om besluitvorming bij volwassen mensen die lijden aan een ongeneeslijke levensbedreigende ziekte (bijvoorbeeld gemetastaseerde kanker, gevorderde COPD of hartfalen, ernstige CVA of dementie) die behandeld worden op een (poli)klinische afdeling van een ziekenhuis.


Waarom dit project

In de laatste levensfase, wanneer genezen geen optie meer is, is gezamenlijke besluitvorming door patiënten, naasten en zorgprofessionals belangrijk om 'passende zorg' te bieden, ofwel zorg die past bij de zorgbehoeften en wensen van patiënten en die geen extra lijden geeft. Verpleegkundigen hebben frequent contact met patiënt en familie en beschikken daardoor vaak over informatie die relevant is voor passende zorg. Toch is de rol van verpleegkundigen tot op heden onderbelicht gebleven. In het project willen we betrokkenheid van verpleegkundigen bij gezamenlijke besluitvorming versterken, zodat belangrijke beslissingen beter aansluiten bij de persoonlijke waarden en voorkeuren van een patiënt, en (dus) tot meer passende zorg in de laatste levensfase.


Verwachte resultaten

Het project start 1 juni 2018. Na drie jaar verwachten we de volgende resultaten te hebben bereikt:
• ontwikkelen, implementeren en evalueren een praktisch instrument dat betrokkenen ondersteunt bij beslissingen over wel of niet behandelen in de laatste levensfase;
• ontwikkelen, implementeren en evalueren een scholingsprogramma voor het gebruik van het instrument en het ‘samen beslissen’;
• realiseren van beter passende zorg voor patiënten die in de laatste levensfase poliklinisch begeleid of klinisch opgenomen worden.

Samenwerkingspartners

VUmc

Irene Jongerden, senior onderzoeker en coördinator verpleegkundig onderzoek

Roeline Pasman, senior onderzoeker

Olga Damman, senior onderzoeker

Jojanneke van Staveren, opleider verpleegkunde en lid stuurgroep Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg, VUmc Academie

Marjo van Tol, programmamanager en teamcoach VUmc Academie

Daniël Sajet, lid Cliëntenraad VUmc


Nivel en VUmc

Anneke Francke, hoogleraar verpleging en verzorging in de laatste levensfase


V&VN

Hans van Dartel, V&VN commissie Ethiek, ethicus


NPV

Elise van Hoek, manager beleidsbeïnvloeding


Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Astrid Kleiweg, verpleegkundig specialist team ondersteunende en palliatieve zorg (TOPZ)


IKNL

Marjolein van Meggelen, adviseur palliatieve zorg


Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk

Sandra Schaap, geestelijk verzorger palliatief team


Technische Universiteit Delft

Marieke Sonneveld, universitair docent Design for Experience, Faculteit Industrieel Ontwerpen


Patiëntenfederatie Nederland

Corine Zijderveld, senior beleidsmedewerker

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.