Advance Care Planning in de eerste lijn voor de kwetsbare oudere patiënt en diens naasten

Doelstellingen: 

In dit project zijn een draaiboek voor implementatie van ACP in de eerste lijn en een trainingsmodule voor ACP opgesteld. Verder was het doel wetenschappelijke onderbouwing voor het gebruik van ACP.Waarom: 

Wanneer zorgverleners op de hoogte zijn van voorkeuren voor zorg rond het levenseinde van oudere patiënten, kunnen ze naar deze kennis handelen. Advance Care Planning (ACP, ook wel vroegtijdige zorgplanning of proactieve zorgplanning genoemd) is een hulpmiddel om te zorgen dat zorg aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Resultaten

Dit project is inmiddels afgerond. Hieronder staan het draaiboek en informatie over de training. In de loop van 2019 komen wetenschappelijke publicaties over het onderzoek beschikbaar via deze site.

- Handreiking deel 1: werkbeschrijvingen en hulpmiddelen

- Handreiking deel 2: toelichting bij de werkbeschrijvingen en hulpmiddelen

- Informatie over de training

- Behandelwensenformulier

- Brief voor patienten

- Voorbereidende vragen voor patienten

- Poster voor de wachtkamer, versie 1 en versie 2

- Binnen het Consortium-project over de Diversiteitsmeetlat is een Factsheet 'ACP en Diversiteit' opgesteld (auteurs: M. Torensma & J.L. Suurmond)Publicaties en presentaties:

- Over een deel van de voormeting is een publicatie verschenen in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde, september 2017

- Mondelinge presentatie bij het ACPi, maart 2019

- Presentatie bij het Onderwijsknooppunt, 6 maart 2019: presentatie en handout met aanknopingspunten voor onderwijs

- Posterpresentatie op het Nationaal Congres Palliatieve Zorg, november 2018

- Nieuwsbrief van Elaa, juni 2018, special over ouderenzorg, waarin een interview over ACP met huisarts Susanne van Laatum en met implementatie deskundige Monique de Wit Rijnierse

Mondelinge presentatie tijdens de Vlaams Nederlandse Wetenschapsdagen palliatieve zorg, december 2017.

 

Nieuwsbrief over ACP: 

- eerste ACP nieuwsbrief, verstuurd 12 juli 2017

- tweede ACP nieuwsbrief, verstuurd 13 oktober 2017

- derde ACP nieuwsbrief, verstuurd op 19 maart 2018

- vierde ACP nieuwsbrief, verstuurd op 14 december 2018

- vijfde ACP nieuwsbrief, verstuurd op 8 juli 2019

 

 

 

Samenwerkingspartners

VUmc: 

B.D. Onwuteaka-Philipsen- Hoogleraar levenseindeonderzoek  

A. van der Plas- postdoctoraal onderzoeker  

 

IKNL: 

M. Klinkenberg - Senior adviseur palliatieve zorg 

 

Ouderenpanel West Friesland: 

W.J. Schuijlenburg - Voorzitter Ouderenpanel WF 

 

ZONH: 

P. Appeldoorn - Coordinator netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland

M. de Wit Rijnierse - Projectmanager 


Huisarts:

R. van Beest - kaderarts palliatieve zorg

 

Zorgbalans: 

D. van den Berg - programmamanager behandeling 

 

AMC: 

D. Willems - Hoogleraar medische ethiek

Financiële ondersteuning

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

 Contactpersoon

 

 

Annicka van der Plas

a.vanderplas @ iknl.nl