Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die erop gericht is de patiënt met een levensbedreigende ziekte en diens naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten, maar ook voor de psychische, sociale en/of spirituele problemen die zich bij de patiënt en/of zijn naasten kunnen voordoen (zie Stichting Voorlichting Palliatieve Zorg).

 

Over welke zorg gaat het?

Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hun naasten. In deze zorg moet er aandacht zijn voor zaken die u mogelijk belangrijk vindt, zoals:

  • Wat is voor mij heel belangrijk in mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
  • Hoe vertel ik anderen over mijn ziekte, zoals mijn kinderen, vrienden, buren?
  • Krijgt mijn partner/kind voldoende steun wanneer zij/hij het moeilijk heeft?
  • Welke zorg en ondersteuning past bij mij? En hoe bespreek ik dit met anderen? Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik?
  • Wanneer en hoe schakel ik thuiszorg in?

Wat betreft palliatieve zorg is Nederland verdeeld in 65 netwerkregio’s. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in een bepaalde regio. Een Netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio, kunt u contact opnemen met de coördinator van uw netwerk: