Wat is palliatieve zorg?

Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hun naasten. In deze zorg moet er aandacht zijn voor zaken die u mogelijk belangrijk vindt, zoals:
  • Wat is voor mij heel belangrijk in mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
  • Hoe vertel ik anderen over mijn ziekte, zoals mijn kinderen, vrienden, buren?
  • Krijgt mijn partner/kind voldoende steun wanneer zij/hij het moeilijk heeft?
  • Welke zorg en ondersteuning past bij mij? En hoe bespreek ik dit met anderen? Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik?
  • Wanneer en hoe schakel ik thuiszorg in?

Op de website van Patientenfederatie Nederland leest u meer over palliatieve zorg. 

Wilt u meer weten over palliatieve zorg in uw regio?

Wat betreft palliatieve zorg is Nederland verdeeld in 65 Netwerken Palliatieve Zorg. In een Netwerk Palliatieve Zorg werken zorgaanbieders in een bepaalde regio samen om de zorg zo goed mogelijk te organiseren en om goede zorg te bieden. Voor vragen over palliatieve zorg in uw regio, kunt u contact opnemen met de coördinator van uw netwerk: