Het expertisecentrum palliatieve zorg

Het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC (EPZ) is een samenwerkingsverband waar in principe iedereen binnen het Amsterdam UMC die (ook) werkzaam is in de palliatieve zorg deel van uitmaakt. Dit betreft mensen van veel verschillende afdelingen. Naast deze interne partners zijn er ook een tweetal externe partners: hospice Kuria en het NIVEL. Het EPZ richt zich op de drie academische pijlers patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.


Amsterdam Symposium

Sinds 2011 organiseert het EPZ elk jaar het 'Amsterdam Symposium on Palliative Care'. Vanwege COVID-19 ging het Amsterdam Symposium in 2020 niet door.

 

Jaarprijzen

Vast onderdeel van het symposium is de uitreiking van de Jaarprijzen Palliatieve zorg. De ‘Jaarprijs Onderzoek’ voor het beste wetenschappelijk artikel en de ‘Jaarprijs Impact’ voor het product/instrument dat naar de mening van de jury de grootste potentie heeft om de kwaliteit van palliatieve zorg te verbeteren. 

EPZ kent twee jaarprijzen Palliatieve Zorg die doorgaans uitgereikt worden tijdens het jaarlijkse Amsterdam Symposium for Palliative Care. De Jaarprijzen 2020 zijn uitgereikt tijdens het Nationaal Congres Palliatieve Zorg op 5 november.

Winnaars Jaarprijs Onderzoek

2020: Cindy van den Berg – Verberkt. Effect of Sustained-Release Morphine for Refractory Breathlessness in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Health Status A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2020 Oct 1;180(10):1306-1314. doi: 10.1001/jamainternmed.2020.3134.

2019: Carmen Houben. Cluster-randomised trial of a nurse-led advance care planning session in patients with COPD and their loved ones. Thorax. 2019 Apr;74(4):328-336. doi: 10.1136/thoraxjnl-2018-211943.

2018: Anouk Overbeek. Advance Care Planning in Frail Older Adults: A Cluster Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2018 Jul;66(6):1089-1095. doi: 10.1111/jgs.15333. .

2017: Marjoleine Pieper. Effects on pain of a stepwise multidisciplinary intervention (STA OP!) that targets pain and behavior in advanced dementia: A cluster randomized controlled trial. Palliat Med. 2018 Mar;32(3):682-692. doi: 10.1177/0269216316689237.

2016: Johan Haumann. Methadone is superior to fentanyl in in treating neuropathic pain in patients with head-and-neck cancer. Eur J Cancer. 2016 Sep;65:121-9. doi: 10.1016/j.ejca.2016.06.025

2015: Simone Hendriks. From Admission to Death: Prevalence and Course of Pain, Agitation, and Shortness of Breath, and Treatment of These Symptoms in Nursing Home Residents With Dementia. J Am Med Dir Assoc. 2015 Jun 1;16(6):475-81. doi: 10.1016/j.jamda.2014.12.016.

2014: Mariska Oosterveld. Can personal dignity be assessed by others? A survey study comparing nursing home residents’ with family members’, nurses’ and physicians’ answers on the MIDAM-LTC. Int J Nurs Stud. 2015 Feb;52(2):555-67. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2014.06.007.

2013: Johan de Raaf. Systematic Monitoring and treatment of physical symptoms to alleviate fatigue in patients with advanced cancer: A randomized controlled trial. J Clin Oncol. 2013 Feb 20;31(6):716-23. doi: 10.1200/JCO.2012.44.4216.

(In 2011 en 2012 was de Jaarprijs Onderzoek alleen open gesteld voor onderzoekers van het VU medisch centrum en werd deze uitgereikt tijdens de Kerst- of Nieuwjaarsborrel van het EPZ VUmc, deze zijn niet in de lijst opgenomen).

 

Winnaars Jaarprijs Impact

2020: De hospice care unit van het UMCG
2019: De digitale leerwerkplaats ‘Zingeving in de palliatieve zorg’ van het consortium palliatieve zorg (Ligare/ UMC Groningen).
2018: Triviant Palliatieve Zorg (AMC-LUMC)
2017: Palliatieve zorg voor mensen die dak- of thuisloos zijn. Een praktische handreiking. (NIVEL)
2016: De Verhalencirkel (Bureau Kwiek)
2015: Werkboek ‘Wat wil ik? Als ik niet meer beter word…..?’ voor mensen met een verstandelijke beperking (NIVEL)