Belangrijke documenten

Kwaliteitskader palliatieve zorg 2017
2019_Convenant Consortium NHF waarin de samenwerkingsafspraken van het consortium staan beschreven (eerste convenant uit 2015)
Leidraad proactieve zorgplanning