Dagelijks bestuur

Patricia Appeldoorn 
Organisatie: Netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland
Functie: Coördinator
Contact: p.appeldoorn@zonh.nl

 

Marianne Klinkenberg 
Organisatie: Fibula
Functie: senior adviseur palliatieve zorg
Contact: M.Klinkenberg@stichtingfibula.nl


Bregje Onwuteaka- Philipsen
Organisatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc
Functie: Hoogleraar levenseinde onderzoek
Contact: b.philipsen@amsterdamumc.nl

 

Dick Willems
Organisatie: Amsterdam UMC, locatie AMC
Functie: Hoogleraar medische ethiek
Contact: d.l.willems@amsterdaumumc.nl

 


Wies Wagenaar

Organisaties: Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam |Diemen en Programma O²PZ

Functies: Netwerkcoordinator palliatieve zorg en Ambassadeur onderwijsknooppunt palliatieve zorg
Contact: Wieswagenaar@npza.nl / wieswagenaar@innoveert.nl

 

Annicka van der Plas

Organisatie: Amsterdam UMC, locatie VUmc

Functie: Coordinator van het Expertisecentrum Palliatieve Zorg Amsterdam UMC

Contact: a.vanderplas@amsterdamumc.nl 


 

Belangrijke documenten

- het communicatieplan, met een beschrijving van interne en externe communicatie
- het convenant, waarin de samenwerkingsafspraken staan beschreven (eerste convenant uit 2015)
- de programmatische aanpak, waarin staat beschreven welke thema's spelen binnen het Consortium en hoe we samenhang aanbrengen in verbeterprojecten
- de nota 'duurzaam samenwerken', waarin de organisatiestructuur staat beschreven