Dagelijks bestuur

Patricia Appeldoorn 
Organisatie: Netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland
Functie: Coördinator
Contact: p.appeldoorn@zonh.nl

 

Marianne Klinkenberg 
Organisatie: IKNL
Functie: senior adviseur palliatieve zorg
Contact: m.klinkenberg@iknl.nl

 

Bregje Onwuteaka- Philipsen
Organisatie: VUmc
Functie: Hoogleraar levenseinde onderzoek
Contact: b.philipsen@amsterdamumc.nl

 

Dick Willems
Organisatie: AMC
Functie: Hoogleraar medische ethiek
Contact: d.l.willems@amc.uva.nl

Belangrijke documenten

- het communicatieplan, met een beschrijving van interne en externe communicatie
- het convenant, waarin de samenwerkingsafspraken staan beschreven (eerste convenant uit 2015)
- de programmatische aanpak, waarin staat beschreven welke thema's spelen binnen het Consortium en hoe we samenhang aanbrengen in verbeterprojecten
- de nota 'duurzaam samenwerken', waarin de organisatiestructuur staat beschreven