Dagelijks bestuur

Patricia Appeldoorn 
Organisatie: Netwerken palliatieve zorg Noord-Kennemerland, Kop van Noord Holland, Zaanstreek-Waterland en West-Friesland
Functie: Coördinator
Contact: p.appeldoorn@zonh.nl

 

Marianne Klinkenberg 
Organisatie: IKNL
Functie: senior adviseur palliatieve zorg
Contact: m.klinkenberg@iknl.nl

 

Bregje Onwuteaka- Philipsen
Organisatie: VUmc
Functie: Hoogleraar levenseinde onderzoek
Contact: b.philipsen@amsterdamumc.nl

 

Dick Willems
Organisatie: AMC
Functie: Hoogleraar medische ethiek
Contact: d.l.willems@amc.uva.nl

Kwartiermaker

 

Annicka van der Plas 
Organisatie: VUmc 
Functie: onderzoeker
Contact: 

a.vanderplas@amsterdamumc.nl

 

 

 

 

Communicatie cyclus


 

Organisatieschema

In de consortiumraad zijn alle partners vertegenwoordigd. De consortiumraad komt minimaal 2x per jaar bijeen. Het dagelijks bestuur stuurt het coordinatieteam aan. Het coordinatieteam heeft tot taak de vorming van het consortium te begeleiden. 

  

Belangrijke documenten:

- het communicatieplan, met een beschrijving van interne en externe communicatie
- het convenant, waarin de samenwerkingsafspraken staan beschreven
- de programmatische aanpak, waarin staat beschreven welke thema's spelen binnen het Consortium en hoe we samenhang aanbrengen in verbeterprojecten
- de nota 'duurzaam samenwerken', waarin de organisatiestructuur staat beschreven