De ondertekening van het convenant op 30 maart 2015