Panel van patienten, naasten en nabestaanden

We willen de zorg verbeteren voor ernstig zieke mensen die niet meer beter worden. Uw mening is hiervoor van groot belang. Van 2015 tot en met 2018 hebben we via panelraadplegingen aan patiënten, naasten en nabestaanden gevraagd hoe we de zorg kunnen verbeteren.

 

Over welke zorg gaat het?

Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige ziekte en hun naasten. U moet kunnen rekenen op zorg die past bij uw eigen situatie. In deze zorg moet er aandacht zijn voor zaken die u mogelijk belangrijk vindt, zoals:

  • Wat is voor mij heel belangrijk in mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
  • Hoe vertel ik anderen over mijn ziekte, zoals mijn kinderen, vrienden, buren?
  • Krijgt mijn partner/kind voldoende steun wanneer zij/hij het moeilijk heeft?
  • Welke zorg en ondersteuning past bij mij? En hoe bespreek ik dit met anderen? Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik?
  • Wanneer en hoe schakel ik thuiszorg in?

 

Wie organiseerde dit panel?

Het panel is opgezet door organisaties die actief zijn in de zorg voor ernstig zieke mensen. Deze organisaties werken samen om de zorg te verbeteren. De organisaties komen uit Noord-Holland en Flevoland.